Angebote zu "Brein" (14 Treffer)

Altmodische Archäologie/ Festschrift für Friedr...
€ 4.99 *
zzgl. € 2.95 Versand

Altmodische Archäologie/ Festschrift für Friedrich Brein:Festschrift für Friedrich Brein

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: Oct 12, 2018
Zum Angebot
Het Bewustzijn. Een hoorcollege over de filosof...
€ 9.95 *
ggf. zzgl. Versand

We zijn ons bewust van de dingen om ons heen en van onszelf. Maar wat is dat bewustzijn precies? Het bewustzijn is al eeuwen een lastig maar interessant fenomeen binnen de filosofie en de natuurwetenschappen. In dit college gaat Bas Haring in op die geschiedenis en eindigt met moderne natuurwetenschappelijke visies op bewustzijn. Ondertussen komen vragen als de volgende aan de orde: bestaat bewustzijn echt of is het een illusie? Hebben dieren het ook? Hoe kan ons bewustzijn tot stand komen in ons brein? En wat is de relatie tussen bewustzijn, identiteit en vrije wil? Inhoud: Hoofdstuk 1: Bewustzijn is een raadsel, Hoofdstuk 2: Een korte geschiedenis: Descartes, Hoofdstuk 3: Het brein, Hoofdstuk 4: Ons brein en bewustzijn, Hoofdstuk 5: Emergentie en bewustzijn, Hoofdstuk 6: Hebben dieren en computers bewustzijn? The PDF booklet that accompanies this selection will be automatically added to My Library after the purchase. 1. Dutch. Bas Haring. http://samples.audible.de/bk/hoac/000046/bk_hoac_000046_sample.mp3.

Anbieter: Audible - Hörbücher
Stand: Aug 13, 2018
Zum Angebot
De wereld van onze psyche. Een hoorcollege over...
€ 9.95 *
ggf. zzgl. Versand

Onze wereld draait om psychologie. Toch weten maar weinig mensen wat deze wetenschap inhoudt. De meest indrukwekkende machine in ons lijf, het brein, is verantwoordelijk voor al ons denken en doen. Verstraten geeft een helder en toegankelijk overzicht van de wereld van de psychologie. Met aandacht voor de geschiedenis van het vakgebied en de diverse gebieden waarmee de psycholoog zich bezighoudt, zoals het geheugen, leren, motivatie, emotie, waarneming, taal, sociaal functioneren en psychische problemen. Inhoud: Deel 1: Een kleine geschiedenis, kritisch denken en de eerste stappen naar het brein: Hoofdstuk 1: Wat is psychologie? Een kleine geschiedenis, Hoofdstuk 2: Het belang van kritisch denken en goed onderzoek, Hoofdstuk 3: Zintuigen brengen de buitenwereld naar ons brein. Deel 2: Functies van het brein: biologische grondslagen en geheugen: Hoofdstuk 4: Problemen in het brein met een biologische basis, Hoofdstuk 5: De bron van ons zijn: het geheugen, Hoofdstuk 6: De alledag van het geheugen. Deel 3: De ontwikkelende en lerende mens: Hoofdstuk 7: Ontwikkeling: het opbouwen van een kennisnetwerk, Hoofdstuk 8: Nieuwe kennis: leren en intelligentie, Hoofdstuk 9: Leren met belonen en straffen. Deel 4: De mens als sociaal wezen en de psychologie van elke dag: Hoofdstuk 10: Sociale psychologie: de mens als onderdeel van een groep, Hoofdstuk 11: Moderne sociale psychologie: de rol van het onbewuste, Hoofdstuk 12: Psychologie is zoveel meer: moderne toepassingen. The PDF booklet that accompanies this selection will be automatically added to My Library after the purchase. 1. Dutch. Frans Verstraten. http://samples.audible.de/bk/hoac/000024/bk_hoac_000024_sample.mp3.

Anbieter: Audible - Hörbücher
Stand: Aug 13, 2018
Zum Angebot
Kritisch denken: Hoorcollege over het ontwikkel...
€ 9.95 *
ggf. zzgl. Versand

Helder en kritisch denken, is lastiger dan het lijkt. Mensen zijn geneigd om patronen te herkennen die niet bestaan en toevallige gebeurtenissen als betekenisvol te zien. We vertrouwen meer op anekdotische verhalen dan op wetenschappelijk onderzoek. Johan Braeckman behandelt in zijn college de psychologische factoren die het kritisch denken bemoeilijken. Hij verduidelijkt hoe we helderder kunnen leren denken en ons kunnen behoeden voor foute vormen van redeneren. Inhoud: Deel 1: De ondraaglijke lichtgelovigheid van de mens: Hoofdstuk 1: Kritisch denken ontwikkelt zich niet spontaan, Hoofdstuk 2: Zijn slimme mensen extra kwetsbaar?, Hoofdstuk 3: De valkuilen van het denken I. Deel 2: Hoe werkt kritisch denken en hoe werkt het niet? Hoofdstuk 4: De valkuilen van het denken II, Hoofdstuk 5: Wat is kritisch denken zeker niet?, Hoofdstuk 6: De kritische denker onderzoekt. Deel 3: Het brein schept orde en patronen, en soms ook illusoir: Hoofdstuk 7: Over pareidolia, Hoofdstuk 8: Over de selectiviteit van waarnemingen en de constructie van samenzweringstheorieën, Hoofdstuk 9: Samenzweringstheorieën: de aanslagen van 9/11. Deel 4: De wondere werking van het menselijk brein: Hoofdstuk 10: Het geheugen is geen harde schijf: verdrongen en gecreëerde herinneringen, Hoofdstuk 11: We zijn ons brein: bijna-dood en out of body ervaringen I, Hoofdstuk 12: We zijn ons brein: bijna-dood en out of body ervaringen II. Deel 5: Het vermogen tot bedrog en zelfbedrog: Hoofdstuk 13: De kritische denker onderzoekt II: spoken, Hoofdstuk 14: Hoaxes, bedrog en zelfbedrog: Han van Meegeren, Hoofdstuk 15: Zelfbedrog en alternatieve geneeskunde. PLEASE NOTE: When you purchase this title, the accompanying refer... 1. Dutch. Johan Braeckman. http://samples.audible.de/bk/hoac/000062/bk_hoac_000062_sample.mp3.

Anbieter: Audible - Hörbücher
Stand: Aug 13, 2018
Zum Angebot
Neurofilosofie van de geest. Een hoorcollege ov...
€ 9.95 *
ggf. zzgl. Versand

Zijn wij ons brein? Bestaat de vrije wil? We weten steeds meer over de werking van onze hersenen. Maar hebben we daardoor ook meer kennis van ons bewutzijn en onze vrije wil? Zegt hersenactiviteit iets over waarom we doen wat we doen? Over de vraag wat het betekent om mens te zijn? In deze serie hoorcolleges analyseert Herman Philipse de visies hierover van de belangrijkste Nederlandse en buitenlandse neurowetenschappers. Tevens bespreekt hij kritisch de verschillende filosofische theorieën over de verhouding tussen de hersenen, bewustzijn en gedrag. Een overzichtscollege neurofilosofie. Inhoud: Deel 1: Neurowetenschap en vrije wil: Toont neurowetenschappelijk onderzoek aan dat wilsvrijheid illusoir is?, Deel 2: Hoe verhoudt bewustzijn zich tot processen in de hersenen? Van substantiedualisme naar emergentie, Deel 3: Wat verklaart ons gedrag? Psychologie, functionalisme en eleminatief materialisme, Deel 4: De filosoof als conceptuele therapeut: Drogredenen en andere begripsverwarringen. PLEASE NOTE: When you purchase this title, the accompanying reference material will be available in your Library section along with the audio. 1. Dutch. Herman Philipse. http://samples.audible.de/bk/hoac/000078/bk_hoac_000078_sample.mp3.

Anbieter: Audible - Hörbücher
Stand: Aug 13, 2018
Zum Angebot
Het idee M / V. Ontmaskering van een hardnekkig...
€ 9.95 *
ggf. zzgl. Versand

Wie de afdeling populaire psychologie in de boekhandel bezoekt, vindt al snel een verklaring voor de bekende ´man-vrouwverschillen´: in de oertijd waren de mannen dagenlang op jacht en bleven de vrouwen thuis met de kinderen. Dit soort rollenverdelingen, zo wordt ons verteld, heeft voor allerlei aangeboren verschillen gezorgd, zoals een beter richtingsgevoel voor mannen en betere sociale vaardigheden voor vrouwen. Maar is dit wel zo? Asha ten Broeke doet op vlotte en humorvolle wijze een radicaal andere theorie uit de doeken. Uit recente wetenschappelijke ontwikkelingen blijkt dat de meeste verschillen juist niet uit de oertijd stammen. In plaats daarvan worden ze veroorzaakt door hardnekkige denkbeelden die zich, met behulp van biologische mechanismen zoals epigenetica en de plasticiteit van het brein, in onze cultuur genesteld hebben. De meeste man-vrouwverschillen berusten op ideeën die grotendeels onbewust van generatie op generatie worden doorgegeven. Volgens Asha is het tijd deze te ontmaskeren. Inhoud: Voorwoord, Hoofdstuk 1: Mannen van Mars, vrouwen van Venus, Hoofdstuk 2: We zien wat we willen zien, Hoofdstuk 3: Genesis 2.0, Hoofdstuk 4: Het grote kneden, Hoofdstuk 5: Met man en macht, Hoofdstuk 6: In het zweet des aanschijns, Hoofdstuk 7: Driemaal daags hersenspoelen. 1. Dutch. Asha ten Broeke. http://samples.audible.de/bk/hoac/000049/bk_hoac_000049_sample.mp3.

Anbieter: Audible - Hörbücher
Stand: Aug 13, 2018
Zum Angebot
De vijfde revolutie. Omdat hersenwetenschap onz...
€ 9.95 *
ggf. zzgl. Versand

De hersenwetenschap bevindt zich in een stroomversnelling. Wekelijks verschijnen er artikelen en boeken met baanbrekende inzichten over de werking van ons brein. Tot nu toe is er echter weinig aandacht voor het grotere plaatje: waartoe leidt al deze nieuwe kennis? ´´De vijfde revolutie´´ is een verslag van een reis langs de voornaamste denkers en wetenschappers op het gebied van neurobiologie. Het riep in Denemarken en later in de Verenigde Staten veel discussie op. We blijken namelijk aan de vooravond van de ´neurorevolutie´ te staan. Deze zal ingrijpende effecten hebben op gebieden zoals economie, marketing, rechtspraak en zelfs religie. Het concept van ´De vijfde revolutie´ werd geïntroduceerd door de neuroloog Vilyanur Ramachandran van de University of California. Hij doelde hiermee op de vijfde van een reeks wetenschappelijke tijgersprongen die wereldbeelden omver hebben gegooid en daarmee zorgden voor geestelijke en maatschappelijke vooruitgang. De eerste revolutie werd veroorzaakt door Copernicus die aantoonde dat de aarde niet het middelpunt van het heelal is. De tweede begon met Darwin die aantoondedat de mens niet meer dan een takje aan de boom van evolutie is. Vervolgens ontdekte Freud dat de mens voornamelijk gedreven wordt door oerdriften. De vierde en meest recente revolutie werd veroorzaakt door Francis Crick en consorten, met de ontdekking van het DNA. De vijfde zal de neurorevolutie zijn, de brede acceptatie dat ons eigen bewustzijn ´slechts´ het resultaat is van miljarden neuronen die elkaar kleine stroomstoten geven. Tegenstanders zien dit als een aanval op spiritualiteit en religie, voorstanders als een nieuwe vorm van verlichting. Op meeslepende wijze vertelt Lone Frank over Michael Persinger, de Canadese professor die met een ´God Helmet´ op commando intense religieuze ervaringen kan veroorzaken. 1. Dutch. Lone Frank. http://samples.audible.de/bk/hoac/000022/bk_hoac_000022_sample.mp3.

Anbieter: Audible - Hörbücher
Stand: Aug 13, 2018
Zum Angebot
Farb- und Formpsychologie
€ 29.99 *
ggf. zzgl. Versand

Dieses Werk ist eine umfassende und praxisrelevante Darstellung zur Farb- und Formpsychologie. Mit einer klaren Sprache und über 100 farbigen Abbildungen wird Ihnen die komplexe Thematik auf eine wissenschaftliche und anregende Art veranschaulicht. Über eine allgemeine Einführung in die Grundlagen des visuellen Systems hinaus werden Sie ebenfalls spezielles Wissen zu Assoziationen, Wirkungen und Anwendungen bestimmter Farben und Formen erwerben. Speziellen Wert legt der Autor dabei auf deren Einsatz im Game Design. Es wird zudem erstmals eine neue Farbstudie präsentiert, die zeigt, dass die Assoziationen zu Farben sich in einem in sich logischen dreidimensionalen System anordnen lassen. Die daraus gezogenen überraschenden Erkenntnisse liefern mögliche Antworten auf fundamentale Fragen der Philosophie. Das Buch ist daher nicht nur ein Muss für Wahrnehmungspsychologen und Designer, sondern eine Bereicherung für alle an dieser Thematik Interessierten.

Anbieter: buecher.de
Stand: Sep 28, 2018
Zum Angebot
Leben und Arbeiten in der Schweiz
€ 28.95 *
ggf. zzgl. Versand

Die Schweiz bietet in vielerlei Hinsicht Vorteile. Schöne Landschaften, eine florierende Wirtschaft, hohe Gehälter - gute Gründe für ein Leben in der Schweiz. Die Eidgenossenschaft zieht zunehmend ausländische Arbeitskräfte an. Wie in vielen attraktiven Auswanderungsländern werden qualifizierte Fachkräfte gesucht. Willkommen sind sie insbesondere bei Finanzdienstleistern, in der IT-Branche, in der Hotellerie, Gastronomie und im Gesundheitswesen. Aber auch in der Metallindustrie, in der Uhrenindustrie, in der Textilbranche und in der pharmazeutischen Industrie sind Arbeitskräfte gesucht. 24 700 Deutsche sind im vergangenen Jahr in die Schweiz ´´gezügelt´´ (gezogen). Ein Rekord. Mehr als 100.000 Deutsche arbeiten bereits in der Schweiz, und somit ist für viele andere der Reiz gross, sich dort ebenfalls nach Arbeit umzusehen. Diese Einwanderungswelle schreckte freilich manche Eidgenossen auf. Ab und zu geistert der Begriff Überfremdung durch die Lande, werden Emotionen gegen Ausländer geschürt und Diskussionen über die Invasion der ´´Schwaben´´ (Bezeichnung für alle Deutschen) geführt: Wie viele Deutsche verträgt die Schweiz? Die Umfrage einer Schweizer Boulevard-Zeitung Anfang des Jahres brachte es an den Tag: 66 Prozent der Leser waren der Meinung, dass es zu viele Deutsche in der Schweiz gäbe. Aber ohne sie ginge beispielsweise in Krankenhäusern nichts mehr. Gleichwohl, das Postkarten-Land zwischen Bodensee und Lac Léman, Vierwaldstättersee und Lago Maggiore war 2006 der Deutschen liebstes Auswanderungsland - vor den USA. Man versteht zwar Deutsch zwischen Basel, Bern und Zürich, aber Deutsche verstehen anfangs meist nur Bahnhof, wenn Schwyzerdütsch gesprochen wird. ´´Grüezi mitenand!´´ oder ´´Hoi´´ tönt´s unter Eidgenossen von St. Gallen über Schaffhausen bis Zug und Chur. Doch nicht nur die verschiedenen Dialekte von der Ostschweiz, vom Basel- und Bernbiet über Züri bis ins Wallis und Graubünden klingen (ausser für alemannische oder badische Ohren) fremd, auch Verordnungen und Ordnungen, Reglemente und Gesetze haben in Helvetia ihre Eigenheiten. Die Schweiz sei dennoch ein Paradies, finden die schweizwilligen Auswanderer aus dem deutschen Sprachbereich - und wundern sich häufig bei Ihrer Ankunft. Denn die eigenwillige, manche sagen eigensinnige, frankenorientierte Insel in Europa ist anders als viele denken. Die helvetische Republik hat eigenen Sitten, Regeln, Gesetze, Behörden und vor allem Formulare. Dieser Ratgeber hilft Ihnen in allen Bereichen, sich gut vorzubereiten. Er vermittelt alle wichtige Informationen über das, was Sie wissen müssen, wenn Sie sich in der Schweiz niederlassen, arbeiten oder ein Unternehmen gründen wollen. Er richtet sich an alle Schweizliebhaber, Arbeitnehmer, Firmengründer und Ruheständler.

Anbieter: buecher.de
Stand: Oct 5, 2018
Zum Angebot
Body Attack Muskelaufbau Duo - Creatine plus Po...
€ 30.98
Angebot
€ 26.90 *
zzgl. € 4.90 Versand
(€ 26.90 / je Set)

[table border=0 cellpadding=8 cellspacing=0 align=right][tr][td][a href=´´koelner-liste.html´´ title=´´Produkt der Kölner Liste´´][img src=´´/bilder/koelner-liste-logo.png´´ border=0 alt=´´Produkt der Kölner Liste´´][/a][/td][/tr][/table]In der [b]Power Protein 90[/b] Mischung, dem ersten Bestandteil des Produktes ´´Muskelaufbau Duo´´, sind vier verschiedene Eiweiße enthalten: [b]Molkeprotein, Milcheiweiß, ultrahochfiltriertes Wheyhydrolisat und Eiprotein[/b]. Das [b]Verdauungssystem[/b] braucht für jedes der vier genannten Proteine unterschiedlich lange, um es aufzuschlüsseln und verfügbar zu machen. Die Aminosäuren aus dem [b]Molkeprotein[/b] sind sehr viel schneller für den Körper nutzbar als beispielsweise die aus dem enthaltenen [b]Milcheiweiß[/b], dadurch soll eine möglichst kontinuierliche Versorgung für die Muskelzellen gewährleistet bleiben. Denn Proteine tragen zum Muskelaufbau sowie zum Erhalt normaler Knochen und Muskeln bei. [blockquote style=´´border: 1px solid red; padding: 8px;´´][b]Mit diesem Paket erhalten Sie:[/b][ol][li][a href=´´body-attack-creatine.html´´][u]Body Attack 100% Pure Creatine 500g[/u][/a] 14,99 EUR (UVP) [/li][li][a href=´´body-attack-power-protein-90-zip.html´´ title=´´Body Attack Power Protein 90´´]Body Attack Power Protein 90 500g[/a] 15,99 EUR (UVP)[/li][/ol]Anstatt zu Einzelpreisen für gesamt 30,98 EUR (unverbindl. Preisempfehlung) hier zum Set-Preis (s.oben).[/b][/blockquote] [table border=0 cellpadding=8 cellspacing=0 align=right][tr][td][a href=´´koelner-liste.html´´ title=´´Produkt der Kölner Liste´´][img src=´´http://www.body-attack.de/bilder/koelner-liste-logo.png´´ border=0 alt=´´Produkt der Kölner Liste´´][/a][/td][/tr][/table]Beim[b] Body Attack 100% Pure Creatine[/b], dem zweiten Bestandteil des Nahrungsergänzungsproduktes ´´Muskelaufbau Duo´´, handelt es sich um einen körpereigenen Stoff, der in Leber, Niere und Bauchspeicheldrüse selbst gebildet werden kann. Die Eigenproduktion des Körpers liegt etwa bei 1 g am Tag. Creatin kann die [b]körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining[/b] im Rahmen kurzzeitiger, intensiver, körperlicher Betätigung erhöhen - hierzu ist jedoch eine Aufnahme von 3 g Creatin pro Tag nötig. Über die [b]tägliche Nahrung[/b] nehmen wir in erster Linie über tierische Lebensmittel Kreatin auf. In einem Kilo rohem Schweinefleisch stecken zum Beispiel etwa 5 g Creatin, wobei sich die Menge durch das Braten oder Kochen verringern kann. Bei einer [b]unzureichenden Creatinzufuhr[/b] von weniger als 3 g, können Creatin-Präparate zur Verbesserung der schnellen und intensiven Kurzeitbelastungen im Sport beitragen. [blockquote style=´´border: 1px solid #ccc; padding: 8px;´´][b]Gut zu wissen: Wozu brauchen Sportler Eiweiß?[/b][br][br]Sportlern, die Muskeln aufbauen möchten, kann eine eiweißreiche Ernährung helfen, ihrem Ziel näher zu kommen, denn Proteine tragen zum [b]Aufbau von Muskelmasse[/b] bei. Power Protein 90 ist ein eiweißreiches Nahrungsergänzungsmittel, das bei hohem Proteinbedarf eingesetzt werden kann, weil es außerdem zum Erhalt von Muskelmasse beiträgt.[/blockquote] Mit ´´Muskelaufbau Duo´´ stehen dem Sportler nicht nur [b]hoch konzentrierte Proteine[/b] zur Verfügung, sondern in Ergänzung auch [b]reines Creatin[/b]. [b]Hinweis zur Kölner Liste:[/b][br] Power Protein 90 Geschmack Vanille wird in regelmäßigen Abständen geprüft. Alle weiteren Geschmäcker durchlaufen die gleiche Produktion und unterscheiden sich lediglich im Geschmacksaroma.[/b] [b]Inhalt:[/b] Body Attack Pure Creatine Pulver 500g + 500g Body Attack Power Protein 90 550g

Anbieter: Body Attack Sport...
Stand: Mar 24, 2018
Zum Angebot